W związku z przygotowaniem do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu  FEW 2021-2027 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracowników  na następujące stanowiska:

*Młodszego specjalisty ds. naboru i wspierania realizacji projektów

*Młodszego specjalisty ds. współpracy i rozwoju Wielkopolski Wschodniej

*Starszego specjalisty ds. współpracy i rozwoju Wielkopolski Wschodniej

*Specjalisty ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej

Aplikację należy składać w terminie do: 31 października 2022 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl.

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – załącznik

Skip to content