Przedsiębiorco! Zapraszamy na spotkanie dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych,  w tym  zaprezentowane zostaną możliwości dotacyjne dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027.

Spotkanie będzie jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca  2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w formie videokonferencji. Link do spotkania on-line zostanie wysłany do Państwa po potwierdzeniu udziału
w spotkaniu.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
29 czerwca  2021 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl

PROGRAM SPOTKANIA

Skip to content