I. Informujemy, że:

– w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 8.00 zostanie wznowiony nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”,
– nabór zostanie zamknięty z chwilą złożenia 200 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,

– dokumenty można składać bezpośrednio do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego (III piętro) oraz drogą pocztową/kurierską,
– dokumenty złożone drogą pocztową/kurierską wliczają się w limit kwotowy/liczby złożonych wniosków, a za datę wpływu uznaje się godzinę złożenia ich w siedzibie ARR przez listonosza/kuriera.

II. Ponadto informujemy, że:

– usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane w terminie 11 maja – 30 listopada 2021 r.,
– nie będzie możliwości aneksowania umów zawartych w ramach niniejszego naboru w zakresie wydłużenia okresu realizacji usługi.

Szczegóły oraz aktualne dokumenty do pobrania:

http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/dla-firm/

Skip to content