Informujemy, że 28 stycznia wznowiony zostanie nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Szczegóły dotyczące naboru:

  • nabór zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej,
  • nie ma możliwości złożenia dokumentów zgłoszeniowych osobiście w siedzibie ARR S.A.,
  • nabór zostanie zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 200 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
  • jeden nadawca może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 osób (w przypadku złożenia przez jedną osobę/jednego nadawcę dokumentów zgłoszeniowych dla więcej niż 3 osób, złożone dokumenty nie będą podlegały weryfikacji),
  • za datę wpływu uznaje się datę i godzinę złożenia ich przez listonosza/kuriera,
  • dokumenty złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.
    Ponadto informujemy, że na stronie projektu w zakładce DOKUMENTACJA, dostępne są uaktualnione wzory dokumentów.
    Dodatkowo w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Szczegółowe informacje:

Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość

Skip to content