Wznowienie naboru na usługi rozwojowe (BUR) dla przedsiębiorców z podregionu konińskiego!

Z dniem 20.05.2024r. wznawiamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) na lata 2021-2027 i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z podregionu konińskiego, którzy chcą za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), podnieść kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe.

Szczegóły i zaktualizowane dokumenty projektowe dostępne są na stronie https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/6-04-dla-przedsiebiorcow-jst-ngo/   (zakładka Dokumentacja).

Skip to content