Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przypomina o naborze Wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Od 1 września 2022 roku wysokość refundacji wynosi 31 000,00 złotych.

 W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety. 

Miejsce utworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

Informacje na stronie internetowej urzędu www.konin.praca.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Renata Jańczak tel. 601 346 807

Anna Skrabulska tel. 661 612 515

Skip to content