W dniu 23 października 2020r. odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego zaprezentowano Koncepcję Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Koncepcja opracowana została przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy współudziale samorządowców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i przedsiębiorców działających w ramach grup roboczych. ds. Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

To pierwszy tego typu dokument w Polsce, opracowany dla regionu silnie uzależnionego od sektora wydobywczego
i energetycznego!

Koncepcja zakłada, że do 2030r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarze Wielkopolski Wschodniej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem a wszelki uwagi i/lub sugestie zmiany dokumentu prosimy przesyłam na adres: transformacja@arrkonin.org.pl

Skip to content