Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium „Gwarancja Biznesmax z dotacją” – webinarium z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem spotkania jest przedstawienie bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu udzielanej w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) oraz możliwości otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wykładowcy:  

specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Michał Rusinek – ekspert ds. sprzedaży gwarancji i poręczeń, Bank Gospodarstwa Krajowego

Webinarium odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022r., w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod nr 63/240 85 35 oraz 601 346 807

Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Załącznik:

Program

Skip to content