W związku z wprowadzonymi w dniu 25.03.2021r. nowymi obostrzeniami dokumenty zgłoszeniowe do projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” będzie można składać wyłącznie drogą pocztową/kurierską.

Informacje o naborze:

– w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 8.00 zostanie wznowiony nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu,
– nabór zostanie zamknięty z chwilą złożenia 200 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
– dokumenty można składać wyłącznie drogą pocztową/kurierską,
– za datę wpływu uznaje się godzinę złożenia ich w siedzibie ARR przez listonosza/kuriera.

Szczegóły naboru oraz aktualne dokumenty do pobrania:

http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/dla-firm/

 

Skip to content