Ze względu na ogłoszone 5 listopada 2020 nowe obostrzenia związane z epidemią COVID-19 (obowiązujące od soboty 7.11.2020r.), niemożliwe jest przeprowadzenie planowanego na dzień 9 listopada 2020 r. naboru w ogłoszonej formie.

W związku z powyższym zmianie ulega forma i tryb przeprowadzenia naboru:

  • dokumenty będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem kuriera (usługi kurierskie),
  • nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie 9 listopada w godzinach 10:00 – 13:00 jednakże:
  • nabór zostanie zamknięty z chwilą złożenia dokumentów na kwotę 250.000,00 zł lub przyjęcia przez Operatora 25 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
  • za datę wpływu dokumentów uznaje się godzinę złożenia ich w siedzibie ARR przez kuriera,
  • usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane w terminie 18 listopad – 09 grudzień 2020 r.,
  • nie będzie możliwości aneksowania terminu realizacji usług w ramach umów zawartych w wyniku niniejszego naboru.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ponadto informujemy, że w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych – koszt osobogodziny brutto).

Skip to content