Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. rozpoczyna realizację projektu pt. „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.

Rozpoczęcie naboru Formularzy zgłoszeniowych do projektu planowane jest na luty 2023 roku.

W ramach Projektu Uczestnik będzie mógł uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej, która zostanie wybrana z Bazy Usług Rozwojowych i skończy się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.

Projekt skierowany jest wyłącznie dla osób dorosłych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Prosimy o monitorowanie strony projektowej, na której pojawią się szczegóły dotyczące naboru i która niebawem zostanie uruchomiona :

https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/


Informacji o projekcie udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Koninie

tel: 63 245-30-95 wew. 23, 24
kom: 601 346 807/ 661 612 515
e-mail:pifew@arrkonin.org.pl


Skip to content