Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Turecka Izba Gospodarcza w ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza właścicieli i/lub przedstawicieli firm na szkolenie
z zakresu RODO w HR i marketingu, które dzięki wsparciu projektowemu jest dla uczestników bezpłatne.

Termin szkolenia: 15 październik 2019  godz. 9:00-15:00, Turek
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Barbórka, Legionów Polskich 8, 62-700 Turek, wejście od wew. strony parkingu

Celem szkolenia jest  przedstawienie zagadnień związanych z podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

Dla kogo ?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy każdego, kto bezpośrednio lub pośrednio ma dostęp do danych osobowych lub odpowiada za zarządzanie ryzykiem związanym z ich przetwarzaniem.

Szkolenie poprowadzą

Jacek Andrzejewski – doświadczony praktyk w zakresie wdrażania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w branży MŚP oraz sektorze publicznym. Od 2016 roku prowadzi także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Zrealizował liczne wdrożenia systemów ochrony danych osobowych dla firm z subregionu konińskiego i poznańskiego pracując samodzielnie, bądź jako członek doświadczonego zespołu doradców. Aktualnie współpracuje z organizacjami pełniąc funkcję inspektora ochrony danych, prowadzi szkolenia, konsultacje z zakresu stosowania przepisów RODO w organizacji. Posiada kompetencje Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. normy ISO/IEC 27001:2017. Ukończył podyplomowe studia Inspektora Ochrony Danych na Wyższej Szkole Bankowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI jak również sam prowadzi fundację, która popularyzuje wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych

Wiktor Ruminkiewicz – specjalista marketingowy ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Swoją karierę zaczynał od pracy w Poznaniu przy innowacyjnym portalu kreatywnych studentów estudents.pl, którego był współzałożycielem, następnie wspomagał działanie i rozwój poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach, którego prowadził swoje pierwsze firmy związane m.in. z reklamą, e-PR, Internetem. W 2008 roku wrócił do swojego rodzinnego miasta Konina, gdzie objął stanowisko menadżera w agencji interaktywnej NetCare, w roku 2009 rozpoczął pracę w spółce LM Lokalne Media na stanowisku menadżera ds. rozwoju, z którą współpracuje do dnia dzisiejszego. Obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się doradztwem z zakresu marketingu i optymalizacji procesów biznesowych. Wykładowca PWSZ w Koninie. Współorganizator i trener w różnego typu szkoleniach biznesowych, głównie z obszaru przedsiębiorczości, umiejętności miękkich, procesów w zarządzaniu i marketingu.

Wymogi formalne:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 11 października 2019 r., do godz. 12.00 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@tig.turek.pl

Pliki do pobrania:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Dixa
tel: 691 016 104
e-mail: agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

Informujemy, że podczas szkolenia będą wykonywane zdjęcia, które zamieszczamy na naszej stronie www oraz na naszych portalach społecznościowych.
Zdjęcia te są wykonywane w celu dokumentacji odbytego szkolenia oraz mogą zostać wykorzystane do dalszych promocji naszych działań i promocji wydarzeń.
Każda osoby wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy automatycznie wyraża zgodę na wykonanie oraz publikowanie zdjęć w celach związanych tylko i wyłącznie z realizacją projektu.

Skip to content