Dla tych przedsiębiorstw, które decydują się na prowadzenie rozliczeń w obcych walutach, jednym z wielu zagrożeń może być ryzyko kursowe. Przed skutkami niechcianych wahań walut można się jednak zabezpieczyć. Czym jest ryzyko kursu walutowego? Jak wygląda ryzyko walutowe w banku? Jakie są sposoby na zabezpieczenie i ograniczenie ryzyka kursowego?

W ramach działalności ośrodka Enterprise Europe Network zapraszamy na bezpłatne warsztatowe szkolenie stacjonarne pt.  „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”, które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023.

Nawet niewielka zmiana kursu złotego wobec innych walut może pozbawić zysków eksportera bądź importera. Dlatego tak ważne jest, by umiejętnie kontrolować ryzyko walutowe.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego szkolenia, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

Na szkoleniu dowiecie się m.in jak:

   – Zabezpieczyć się przed stratami wynikającymi ze zmiennych poziomów kursów walutowych,

    – Skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.

    – Odpowiednio stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM- dostępny  TUTAJ

Data szkolenia:

1-2/06/2023, godz. 8:45-16:00

Miejsce:

Siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, budynek Urzędu Pracy, III piętro, Ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Zgłoszenie na szkolenie:

Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu proszę wysłać Formularz zgłoszeniowy na adres agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl  

Termin zgłaszania się mija w dniu 26.05.2023 o godz. 12.00.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.  

Eksperci prowadzący szkolenie:

Jacek Maliszewski – Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS, autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.

Łukasz Leszczyński – Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych!

Skip to content