Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (nr FEWP.10.06-IZ.00-003/24) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów, a także przedstawione zostaną wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 4 lipca br., w godz. 10:00-13:00. [PROGRAM]

Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 3 lipca br. do godz. 14:00. W tym samym dniu organizator prześle link do spotkania na platformie ZOOM.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Katarzyną Jasińską (tel. 601 260 066, katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.06-IZ.00-003/24 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/513.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy praz sprawną obsługę spotkania.

Skip to content