Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie z myślą  o promocji kształcenia branżowego uruchomiło platformę System Informacji Zawodowej

System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami branżowymi i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego:

  • Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej i odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach.
  • Szkoły branżowe dzięki SIZ mają możliwość przedstawienia swojej oferty uczniom oraz pracodawcom.
  • Z kolei Firmom i Rzemieślnikom poszukującym przyszłych fachowców platforma SIZ ułatwia nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.

Platforma SIZ jest bazą podstawowych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół branżowych oraz praktyk zawodowych oferowanych przez pracodawców.

Firmy zainteresowane wpisem do SIZ proszone są o kontakt z CWRKDIZ w Koninie pod adresem e-mail: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl lub telefoniczny pod nr tel.: 515 422 177.

Rejestracja na platformie SIZ jest całkowicie bezpłatna

Broszura informacyjna  

Link do platformy:
https://celujwzawody.pl/

Skip to content