Świadczenie postojowe z ZUS dla samozatrudnionych

Świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Mniej, bo 1300 zł otrzymają samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest:

  • rozpoczęcie działalności nastąpiło przed 1 lutym br.
  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku
  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE):
telefonicznie 63/ 240 85 35 i 63/ 249 31 02, 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Skip to content