Informujemy, że w dniach od 26 do 29 kwietnia 2021 r. w Brukseli odbędzie się trzecie spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji, w którym wezmą udział interesariusze z unijnych regionów intensywnie wykorzystujących węgiel i paliwa kopalne. Wydarzenie odbędzie się w Internecie w formie wirtualnej platformy. Podobnie jak poprzednie edycje, Platforma będzie łączyła w sobie Wirtualny Tydzień Regionów Węglowych i Seminarium na temat regionów o dużej emisji dwutlenku węgla oraz ich dedykowane sesje.

Trzecia edycja spotkania Platformy Sprawiedliwej Transformacji będzie odbywała się w kluczowym momencie, ponieważ państwa członkowskie, we współpracy z szerszą społecznością zainteresowanych stron, kształtują swoje terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i przygotowują swoje inwestycje do wsparcia w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. W tym kontekście wydarzenie umożliwi otwarty dialog pomiędzy państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi i instytucjami UE w celu omówienia postępów, przeszkód, a także szans i możliwych sposobów na zapewnienie sprawiedliwej transformacji w regionach UE silnie uzależnionych od paliw kopalnych i przemysłu wysokoemisyjnego.

Na wirtualnej Platformie zorganizowanych zostanie kilka sesji tematycznych, na których przedstawione zostaną wyzwania związane z transformacją i możliwościami inwestycyjnymi w regionach intensywnie wykorzystujących węgiel i paliwa kopalne. Obejmować będą one również możliwości inwestowania, prezentację filarów 2 i 3 mechanizmu sprawiedliwej transformacji oraz stawienie czoła wyzwaniom demograficznym transformacji. W ramach Wirtualnego Tygodnia Regionów Węglowych podsumowane zostaną postępy w zakresie wycofywania węgla przez poszczególne regiony węglowe oraz przedstawiony zostanie potencjał zatrudnienia w łańcuchach wartości czystej energii w Europie we wszystkich regionach węglowych.

Jako nowość w tym roku, spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji będzie obejmować dialog wielopoziomowy, organizowany przez Komitet Regionów, który podkreśli znaczenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i wdrażanie mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Niezmiernie miło jest nam również poinformować, że region Wielkopolski Wschodniej będzie reprezentowany w Brukseli przez Pana Macieja Sytka – Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Pan Maciej Sytek, podczas wirtualnej prezentacji na Platformie, przedstawi dotychczasowe działania podjęte przez region na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolskiej Doliny Energii.

Udział ARR S.A. w Koninie w Platformie Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, będzie jednym z ważnych międzynarodowych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu Platformy Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji. Szczegółowe informacje i program spotkania znajdują się na stronie:  https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting

Skip to content