W dniu 22.01 o godz. 10:00 w konińskim hotelu Pałacyk odbędzie się spotkanie
z ekspertami z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dowiedzieć się więcej w zakresie:

  • aspektów ochrony danych w handlu transgranicznym (m.in w e-commerce),
  • roli osób sprawujących funkcję koordynatora lub inspektora ochrony danych w organizacji,
  • odpowiedzialności osób działających w imieniu administratora danych,
  • praw osób, których dane są przetwarzane przez administratora danych.

Spotkanie będzie miało formę śniadania biznesowego, gdzie po krótkim wykładzie w nieformalnej atmosferze uczestnicy podyskutują o rozporządzeniach RODO w szczególności w kontekście transferu danych osobowych poza kraj przy okazji prowadzenie transakcji gospodarczych z podmiotami zagranicznymi. Dodatkowo zainteresowanym przedstawimy możliwości dofinansowania usług wspomagających ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw oraz sposoby rozwoju kompetencji pracowników.

Partnerami wydarzenia są:

  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie
  • dr Mirosław Gumularz z GKK Gumularz Kozik Kancelaria
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Tomasz Izydorczyk

Wydarzenie finansowanie jest ze środków Enterprise Europe Network, dzięki czemu uczestnicy dodatkowo zostaną zaznajomieni z zasadami działania tego projektu.Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez komisje Europejską i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.

Eksperci:


DR MIROSŁAW GUMULARZ, RADCA PRAWNY

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher).Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.

MGR INŻ. TOMASZ IZYDORCZYK, SPECJALISTA W DZIEDZINIE PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistyczno -społecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych w ramach studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach związanych z prawem ochrony danych osobowych. Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, ANECOOP POLSKA. Redaktor bloga prasowego TIZYDORCZYK.pl. Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji. Mentor specjalizowany wspierający startupy w zakresie RODO w FundingBox Accelerator sp. z o. o. oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

JACEK ANDRZEJEWSKI, SPECJALISTA W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Trener oraz doradca w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej. Pełni również funkcję Inspektora ochrony danych. Koordynował projekty wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych przedsiębiorstwach działających w branży produkcyjnej. Doświadczenie zawodowe w ochronie danych osobowych zyskał doradzając  organizacjom pozarządowym z subregionu konińskiego i poznańskiego, podczas realizacji projektów dofinansowanych z funduszów europejskich. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zaangażowany w działalność społeczną – założyciel fundacji, której celem jest edukacja na rzecz poprawy świadomości związanej z ochroną danych osobowych. Członek stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Członek stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Członek zespołu trenerów w firmie SEKA S.A. Posiada kompetencje Audytora Wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej firmy mogą brać udział maksymalnie dwie osoby!

Zapisy:

  Formularz zgłoszeniowy należy przesłać skanem na adres agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

Skip to content