Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie od 09.05.2022 od godz. 8:00 do 23.05.2022r. do godz. 14:00

Podejmowanie działalności gospodarczej 

  • Limit dostępnych środków  w ramach naboru : 176 125,61 EUR – (704 502,44 zł)
  • Wysokość wsparcia 100 000,00 
  • Intensywność wsparcia: 100%
  • minimalne wymagania: należy uzyskać 60% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD
  • Forma wsparcia: premia

 Wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”,

ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. 

Wnioski należy złożyć:

  • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
  • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach
  • w 2 opisanych segregatorach

Szczegółowe informacje:

 http://www.ludzieijeziora.pl/n,ogloszenie-o-naborze-nr-23-2022

Tel: 63 240 26 03

Skip to content