7 sierpnia ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się administracja publiczna, partnerstwa, instytucje nauki i edukacji.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną objęte Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego w zakresie m.in.:

a) ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych,

b) przebudowy/modernizacji systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),

c) instalacji/przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacji/przebudowy systemów chłodzących,

e) instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),

f) wymiany oświetlenia na energooszczędne,

g) zastosowania inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,

h) modernizacji instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

i) przeprowadzenia audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów na poziomie minimum 70% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych – 1 000 000 zł.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

NABÓR nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23  https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/453  

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 października br.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 10.6, które odbędzie się 28 sierpnia br., w Sali bankietowej Factoria. Szczegóły dostępne na stronie https://arrtransformacja.org.pl/szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-dzialania-10-6/

Skip to content