Ruszył nabór na „Wsparcie prawne dla start-upów” – sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów w zakresie współpracy z inwestorami i odbiorcami usług

Start składania wniosków

12 lipca 2022

Koniec przyjmowania wniosków

3 sierpnia 2022

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE

22 000 zł

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Polska

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU

Polska i zagranica

DLA KOGO

Start-upy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Wsparcie prawne dla start-upów jest sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat
  • osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku
  • posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego

Można otrzymać maksymalnie 22 000 zł, wkład własny nie jest wymagany. Gdy koszt wybranych usług przekroczy maksymalną wartość dofinansowania tj. 22 000,00 zł, nadwyżkę będzie trzeba pokryć ze środków własnych.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-prawne-dla-start-upow

Skip to content