Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”.
 
Planowana wysokość refundacji wynosi 22.000,00 zł
 

Nabór wniosków prowadzony będzie dnia 9 maja 2023 roku w godzinach 8:00 – 10:00.

Wypełnione komputerowo wnioski należy składać
wyłącznie osobiście – w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pokój nr 106 (I piętro).

Więcej informacji na stronie PUP: https://konin.praca.gov.pl/-/20834062-ogloszenie-o-naborze-wyposazenie-doposazenie-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego

Skip to content