Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – 7 lipca rusza nabór inwestycyjny w ramach PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie:

– usług związanych z rolnictwem,

– usług związanych z leśnictwem,

– usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,

– usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,

– usługi związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 500 tys. zł., stanowiących 50% lub 65% kosztów netto inwestycji. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć w szczególności zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz technologii cyfrowych.

Nabór rozpoczyna się 7.07 – 19.08.2022r.

Szczegółowe informacje o konkursie Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem można uzyskać 7 lipca 2022 r. w godz. 10:00-12:15 w trakcie szkolenia tematycznego: https://www.gov.pl/web/arimr/szkolenie-dotyczace-zasad-ubiegania-sie-o-wsparcie-na-rozwoj-uslug-zwiazanych-z-rolnictwem-i-lesnictwem

Link: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej—nabor-30-listopada-do-13-stycznia-2021-r

Skip to content