Rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na projekty stanowiące realizację celów projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Przedmiotem ww. zamówienia jest świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) realizujących inwestycje w regionie Wielkopolski Wschodniej (Miasto Konin, powiat koniński, powiat kolski, powiat słupecki i powiat turecki), obejmujących przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami) dla projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych z zakresu:

– transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej w ramach środków finansowych z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (dalej: FEW 2021+) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (dalej: FST)

– rozwoju zielonych przedsiębiorstw w ramach dostępnych środków finansowych z innych programów dofinansowań, z wyłączeniem FEW 2021+ i FST

W ramach postępowania przetargowego do realizacji ww. usług doradczych-wyłoniono 4 poniższe firmy:

  • Beata Wieliczko VN Consulting
  • Bryzgalska Jolanta Agata VN Laboratorium Innowacji
  • Chartari Sp. z o.o.
  • Turecka Izba Gospodarcza

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętym postępowaniu znajdują się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ed4cb90-1b05-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów  do kontaktu z osobami z zespołu projektowego LIFE  (https://life.arrkonin.org.pl/#zespol) w celu omówienia możliwości skorzystania z ww. usług doradczych oraz szczegółowych zasad świadczenia usług przez ww. firmy i możliwościach ich finansowania w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL.

Skip to content