Przypominamy, że już od 18 stycznia br. od godz. 8.00 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie rozpoczyna rekrutację w ramach projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę.

Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby ARR S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w ARR S.A. (UWAGA: decyduje data wpływu do ARR S.A., a nie data stempla pocztowego).

W przypadku osobistego złożenia Formularza rekrutacyjnego informujemy, że w dniu 18 stycznia br. budynek Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie będzie otwarty od godz. 8.00, a Formularze rekrutacyjne będzie można składać do skrzynki korespondencyjnej, umieszczonej w tym dniu na parterze, przy wejściu do budynku (wejście od strony WORD).

ARR S.A. w Koninie zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru Formularzy rekrutacyjnych w przypadku, gdy ich liczba przekroczy 87 sztuk w ramach danego naboru.

ARR S.A. w Koninie zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.

Skip to content