Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:

„Realizacja zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich”

Termin i miejsce spotkania:
5 listopada 2019r., godz. 10:00-12:30
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul.Zakładowa 4, sala nr 319 III piętro

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.  „Realizacja zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich”

Podczas spotkania zostaną przedstawione informację dotyczących zamówień udzielanych w ramach projektów realizowanych w WRPO2014-2020 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Program Spotkania

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Wykładowcy:  specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul.Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Technicznej 2014-2020.

Skip to content