Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór „Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia” w ramach środków Funduszu Pracy.
 
Nabór trwa od 16 stycznia 2023 roku do wyczerpania środków.
 
Wnioski należy składać do Powiatowego UrzęduPracy w Koninie, w następujący sposób:

  1. osobiście w pokoju 104 – I piętro,
  2. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4,
    UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie,
  3. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4,    62-510 Konin,
  4. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

 
Z uwagi na ograniczoną ilość środków Funduszu Pracy osoba bezrobotna może wnioskować o jedno szkolenie.
 

Osoby do kontaktu:

Renata Jańczak tel. (63) 240 85 35 lub

Anna Skrabulska tel. (63) 249 31 02

Więcej informacji na stronie Urzędu Pracy:

https://konin.praca.gov.pl/-/19900844-ogloszenie-o-naborze-szkolenia-indywidualne

Skip to content