Termin i miejsce szkolenia:

13 października 2020 rok, godz. 10:00 – 15:00
Urząd Miejski w Koninie, Sala sesyjna w Ratuszu 62-510 Konin, ul. Wiosny ludów 6

Podczas szkolenie zostaną przedstawione zasady ubiegania się o pożyczkę na rozwój w ramach Inicjatywy Jeremie.
Przeprowadzony zostanie warsztat z poprawnego przygotowania wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami.
Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Dla sprawnej organizacji szkolenia prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem adresu e-mail konin.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod nr 63/ 240 85 35

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Załącznik:
Program

Skip to content