Pożyczka płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój!

Pożyczka jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.

Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, na warunkach:

  • Wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako:

– dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac),
-albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w roku 2019.

  • Oprocentowanie:

– w pierwszym roku trwania pożyczki 2,09 % w stosunku rocznym,
– w drugim i trzecim roku trwania pożyczki 2,34 % w stosunku rocznym,
– w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki 2,84 % w stosunku rocznym.

  • Brak wymogu wkładu własnego
  • Okres spłaty do 6 lat
  • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.

Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo.
Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni, zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków 6 miesięcy.

Wnioski o pożyczkę można składać przez internet na stronie instytucji finansującej lub poprzez punkty obsługi klienta.

Pożyczek w Wielkopolsce  udziela Polska Fundacja Przedsiębiorczości
https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir-1-2-3

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 14:00.
Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content