Informujemy, że z dniem 07.12.2020r. (poniedziałek) wznowiony zostanie nabór wniosków do pożyczki płynnościowej!

Zmianie uległ Regulamin udzielania Pożyczki Płynnościowej oraz sposób naboru wniosków. Aktualnie procedura składania wniosku o pożyczkę jest dwuetapowa:

Etap I – Wnioskodawca składa do Agencji tylko i wyłącznie wniosek i analizę finansową w wersji elektronicznej oraz raporty kredytowe zawierające informacje o terminowości spłat zobowiązań pobrane ze strony www.bik.pl na adres e-mail: patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl bez żadnych dodatkowych załączników. Wniosek i analiza finansowa muszą zostać wypełnione komputerowo i przesłane w wersji edytowalnej WORD/EXCEL (nie PDF). Złożony wniosek, analiza finansowa i raporty kredytowe podlegają ocenie formalnej. Złożenie elektronicznej wersji wniosku i analizy finansowej
nie jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku. 

Etap II – po pozytywnej ocenie formalnej elektronicznej wersji wniosku i analizy finansowej, konsultant FP wzywa Wnioskodawcę do złożenia pozostałych dokumentów w wersji papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z listą sprawdzającą wskazującą jakie dokumenty musi złożyć Wnioskodawca w celu skompletowania dokumentacji pożyczkowej.

Zwracamy również uwagę na fakt, że Wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę nie powinni znajdować się w trudnej sytuacji finansowej na koniec 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym Regulaminem (poniżej).

Oraz dokumentacją dostępną na stronie pożyczki: http://pozyczka.arrkonin.org.pl/

Skip to content