𝟗 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐛𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟗.𝟎𝟎 zostanie uruchomiona 𝗣𝗼𝘇̇𝘆𝗰𝘇𝗸𝗮 𝗻𝗮 𝗸𝘀𝘇𝘁𝗮ł𝗰𝗲𝗻𝗶𝗲 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020, Działanie 4.1 – Innowacje społeczne (wnioskuje osoba indywidualna/samozatrudniony).

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, które posiadają zdolność do spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też, które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Oprocentowanie: Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)

Maksymalna wartość pożyczki: 𝟯𝟬 𝘁𝘆𝘀. 𝘇ł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych

Spłata:Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym

Raty:Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy

Wniosek o pożyczkę można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą generatora wniosków o pożyczkę, który dostępny jest na stronie http://inwestujwrozwoj.pl

Skip to content