W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i wzmożonym napływem obywateli z tego kraju Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju w ramach Pożyczki Płynnościowej dla PES mogą skorzystać z Pożyczki Misyjnej. Wsparcie ma na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla uchodźców wojennych oraz na utworzenie miejsca pracy. Nawet 100 tysięcy złotych oprocentowane na 0% z możliwością częściowego umorzenia kapitału.

Pożyczka Misyjna jest szczególną formą Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej dzięki której można otrzymać nawet 100 tys. złotych oprocentowanych na 0%.

Pożyczka Misyjna jest udzielana w celu pomocy osobom, które uciekły z oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Parametry Pożyczki Misyjnej:

  • maksymalna jednostkowa wartość – nie więcej niż 100 tys. złotych
  • oprocentowanie – 0%;
  • okres spłaty – do 60 miesięcy;
  • możliwość częściowego umorzenia – 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
  • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie mniej niż 12 miesięcy;
  • forma spłaty – miesięczna lub kwartalna
  • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco lub inne zabezpieczenie
  • brak opłat i prowizji

Pożyczkobiorca, który skorzystał już z Pożyczki Płynnościowej dla PES może skorzystać z Pożyczki Misyjnej.

Więcej na temat pożyczki: https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Skip to content