W czwartek, 29 czerwca 2023 r. w konińskim Centrum Kultury i Sztuki OSKARD odbyła się konferencja inaugurująca projekt ”LIFE AFTER COAL PL”, którą poprzedziło pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. Była to okazja nie tylko do prezentacji założeń projektu i podsumowania pierwszego półrocza jego realizacji, ale przede wszystkim do szerszej dyskusji na temat procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Powołanie Komitetu Sterującego

Bezpośrednio przed konferencją swoje inauguracyjne posiedzenie odbył Komitet Sterujący. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu (do 50 osób), a funkcję przewodniczącego pełni Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie reprezentują Monika Szymczak, Monika Bielakowska – Kasznia oraz Jakub Jackowski. Rolą Komitetu jest nadzorowanie prawidłowej realizacji projektu LIFE AFTER COAL PL.

Na posiedzeniu obecnym członkom Komitetu wręczono akty powołania, a następnie Pani Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW, omówiła zakres działań projektowych jaki został zrealizowany w pierwszej połowie 2023 r.

Kolejne posiedzenia Komitetu będą odbywały się cyklicznie, co kwartał.

Konferencja inaugurująca projekt LIFE AFTER COAL PL

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę działań jakie realizowane będą w ramach projektu dla skutecznego przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Jednocześnie podziękował  wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania ponad 80 mln EUR z unijnego programu LIFE.

Pani Jowita Maćkowiak, Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, mówiła o dokumentach strategicznych, których przygotowanie było konieczne, aby nie tylko aplikować o środki z programu LIFE, ale przede wszystkim, aby Wielkopolska Wschodnia uzyskała dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kluczowe w całym procesie było zapewnienie spójności pomiędzy poszczególnymi planami i strategiami. Jak podkreśliła, mimo że dotyczą one tego samego obszaru i kwestii odchodzenia od gospodarki opartej na węglu, to jednak zwracają uwagę na inne aspekty: społeczne (sprawiedliwa transformacja), klimatyczne (neutralność emisyjna), czy gospodarczo-przestrzenne (rozwój).

Następnie, Pani Marta Kubiak, przedstawicielka lidera projektu, czyli Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała zaprojektowane  logo projektu, które towarzyszyć będzie jego realizacji przez kolejne 9 lat.

Zasadniczą częścią konferencji były dwa panele dyskusyjne. W pierwszym panelu moderowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Mizgajskiego, udział wzięli przedstawiciele województw, które albo już realizowały projekty LIFE (dolnośląskie i małopolskie), właśnie rozpoczęły ich realizację (wielkopolskie, łódzkie), albo dopiero przymierzają się do złożenia wniosku (pomorskie). Konkluzja z dyskusji była taka, że pomimo, iż wszystkie regiony stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z brakiem wody, zanieczyszczeniem powietrza, koniecznością poprawy efektywności energetycznej, czy ochroną klimatu i zachowaniem krajobrazu, to jednak akcenty i priorytety w każdym województwie rozłożone są nieco inaczej. Niemniej doskonałym narzędziem zapewniającym środki finansowe na zmierzenie się ze wszystkimi ww. problemami jest unijny program LIFE. Należy jedynie dokładnie określić swój cel i nie zrażać się przeciwnościami, które pojawiać się mogą na każdym etapie przygotowywania i wdrażania projektu.

Drugi panel, który poprowadziła dr Marzena Cypryańska-Nezlek, pt. „Jak rozmawiać z ludźmi o koniecznych zmianach i jak angażować w współtworzenie tych zmian”, poświęcony był głównie kwestiom społecznym związanym z procesem sprawiedliwej transformacji. Wśród panelistów znaleźli się zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji społecznych, młodzieży, jak i instytucji naukowych. Wszyscy zgodzili się, że podstawnym warunkiem uzyskania zaangażowania mieszkańców jest edukacja (najlepiej od najmłodszych lat), dyskusja oraz rzeczowe wyjaśnianie jakie wyzwania, ale i możliwości niesie ze sobą transformacja, aby w konsekwencji oswoić ludzi z ich obawami.

Podsumowując  dyskusję  Pani dr Cypryańska-Nezlek powiedziała, że „żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym wygrać mogą tylko ci, którzy wcześniej je zauważą i zdołają się do nich przygotować”.

Poprzez realizację projektu LIFE AFTER COAL PL, Wielkopolska Wschodnia będzie miała nie tylko szansę skutecznego i szybszego przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji energetycznej, ale także  przeorientowania swojego potencjału, aby dalej dynamicznie się rozwijać.

Link do zapisu konferencji znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mC1DRlq-AN0

Skip to content