Nabór na stanowisko –  Konsultant Funduszu Pożyczkowego ARR SA w Koninie

Miejsce zatrudnienia: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (godziny pracy od 8:00 do 16:00, poniedziałek-piątek)

Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny)

Wymagania dot. pracownika na stanowisko konsultant Funduszu Pożyczkowego ARR SA w Koninie:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z klientem i obsługą klienta związaną ze sprzedażą produktów finansowych, ocena wniosków kredytowych/pożyczkowych pod kątem formalnym
  i merytorycznym (kompletność i spójność dokumentów, znajomość specyfiki branż, form prawnych prowadzenia działalności, dokonywania inwestycji w firmie itp.),
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta instytucjonalnego,
  w tym firm z sektora MŚP – mikro, małe i średnie firmy (mile widziane doświadczenie zawodowe w banku, funduszu pożyczkowym, funduszu poręczeniowym lub innej instytucji finansowej, instytucji otoczenia biznesu, biurze rachunkowym),
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie znajomości:
  • zasad i form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, w tym umiejętność czytania dokumentów księgowych w zależności od form rozliczania (KPiR, zasady ogólne- w tym Bilans, Rachunek Zysków i Strat, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa oraz tabele amortyzacji, ewidencja środków trwałych, zeznania podatkowe itd.),
  • zasad i form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem ustalania statusu MŚP, w tym badanie powiązań i zależności,
  • zasad i form zabezpieczenia produktu finansowego m.in. hipoteka, sądowy zastaw rejestrowy, poręcznie wekslowe, blokada środków na rachunku bankowym, gwarancja bankowa itp.
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów i umów dla klienta indywidualnego,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji, wizyt monitorujących i kontroli u klienta,
 • umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • umiejętność obsługi arkusza Excel,
 • czynne prawo jazdy kategorii B tj. wykorzystywane na co dzień w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, dokładność i sumienność,
 • dyspozycyjność (praca na pełen etat).

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres: arr@arrkonin.org.pl do dnia 27 maja br.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Skip to content