Po raz trzeci zapraszamy do udziału w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. To jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania MIKROINNOWACJI w obszarze EDUKACJI.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej mamy szansę budować i testować rozwiązania zmieniające rynek edukacji. Do rozdania są 72 granty, każdy o wartości 60.000 zł.

Nabór III potrwa od 23 sierpnia do 6 września. Hasłem przewodnim naboru jest SZKOŁA JUTRA – rozwój kompetencji przyszłości, tworzenie przestrzeni, narzędzi i produktów sprzyjających przyswajaniu wiedzy

POPOJUTRZE 2.0 wspiera obecnie ponad 50 zespołów w prototypowaniu i testowaniu innowacji w obszarze kształcenia. Zespoły Innowatorów wywodzą się zarówno z instytucji publicznych i prywatnych: ze szkół, przedszkoli, żłobków i uczelni, a także z NGO, JST, przedsiębiorstw. Już wkrótce udostępnionych zostanie kilkanaście gotowych do zastosowania modeli innowacyjnych rozwiązań dla edukacji.

Jeśli chcesz zostać Innowatorem i mieć realny wpływ na kształt edukacji nie zwlekaj i zgłoś się do III naboru – > www.popojutrze2.pl

CO OFERUJEMY?

W POPOJUTRZE 2.0 przekształcamy pomysły w innowacje. Poszukujemy osób i organizacji z pomysłem na szybsze, tańsze oraz lepsze metody i narzędzia pomagające się uczyć. Wspólnie przekształcamy je w produkty i pomagamy wdrożyć. Mamy możliwość wsparcia innowacji dotyczących edukacji formalnej i pozaformalnej na każdym etapie rozwoju człowieka – dla dzieci, dorosłych i seniorów.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W projekcie może wziąć udział każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. W praktyce pomysł może zgłosić instytucja, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo niezależnie od branży, żłobek, przedszkole, szkoła, uczelnia, a także grupa nauczycieli, dydaktyków, trenerów, edukatorów, rodziców.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ GRANT?

Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie MIKROINNOWACJI. Projektowanie innowacji to zazwyczaj czas pracy autorów innowacji nad rozwiązaniem a także sfinansowanie pracy ekspertów, grafików, czy innych osób pomagających tworzyć innowacje. Testowanie w zależności od rozwiązania to próbne lekcje, demo szkolenia, a także testy w sieci. Nie ma zamkniętego katalogu, jest budowany dla każdej innowacji z osobna.

NABORY

Zapraszamy do udziału w naborze III i IV

  • Nabór III – od 23 sierpnia do 6 września
  • Nabór IV – planowany na luty 2022

INNOWACJE SPOŁECZNE

Projekt ma charakter społeczny – poszukiwane są więc takie innowacji, które będą zawieszone na stronie inkubatora i służyć będą społeczeństwu na zasadach określonych w creative commons.  

Projekt POPOJUTRZE 2.0 jest szansą dla wszystkich osób i instytucji, którzy widzą potrzebę zmian w obszarze kształcenia.

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

Skip to content