POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze KSZTAŁCENIA.

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej ma szansę budować i testować rozwiązania zmieniające polską edukację. Prowadzi aktywną rekrutację o zasięgu ogólnopolskim po to, by dotrzeć do osób i podmiotów, mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w budowanie i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań.

Do rozdania 72 granty, każdy o wartości 60.000 zł.

Wspierane są MIKROINNOWACJE – pomysły na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie trudności, z jakimi boryka się RYNEK KSZTAŁCENIA.

Możliwość wsparcia innowacji dotyczących edukacji formalnej i pozaformalnej na każdym etapie rozwoju człowieka od żłobków, przedszkoli, przez szkoły, uczelnie aż po placówki kształcenia ustawicznego.

W projekcie POPOJUTRZE 2.0 może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2 osobowego zespołu pracującego nad innowacją.

W praktyce pomysł może zgłosić żłobek, przedszkole, szkoła, a także jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo, NGO. Projekt otwarty jest także dla grup nieformalnych (min. 2 osoby) np.: nauczyciele, dydaktycy, edukatorzy, trenerzy, psychologowie, rodzice.  

Już 26 lutego rusza 2 naboru Grantobiorców, nabór trwa do 12 marca. Kolejne nabory planowane są: sierpień 2021 oraz luty 2022.

Więcej informacji: www.popojutrze2.pl 

Skip to content