W dniu 13.01.2023r. w Warszawie Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowę na dofinansowanie projektu LIFE AFTER COAL PL w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych, co stanowi ponad 28 mln PLN wsparcia krajowego dla Wielkopolski. Finansowanie projektu z NFOŚiGW w ww. wysokości stanowi uzupełnienie montażu finansowego dla przyznanych środków unijnych (60%), na które już w grudniu 2022r. Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę dotacyjną z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), działającą na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską. Pozostałe 5% kosztów kwalifikowanych w montażu finansowym projektu będzie stanowiło wkład własny instytucji zaangażowanych w projekt. Projekt LIFE AFTER COAL PL związany z wdrażaniem Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 realizowany będzie w latach 2023-2031, a planowana wartość projektu to ok. 18 mln EURO.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji on-line z konferencji prasowej poświęconej podpisaniu umowy z NFOŚiGW, która odbyła się w siedzibie spółki ARR S.A. w Koninie:

https://www.facebook.com/watch/?v=582328697044576&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

Aktualnie rozpoczynamy planowanie zadań w projekcie „LIFE AFTER COAL PL” i wkrótce na bieżąco będziemy informować o szczegółach projektu.

Osoba do kontaktu:

Monika Bielakowska-Kasznia
Analityk danych / Koordynator projektu LIFE
monika.kasznia@arrkonin.org.plTel. kom: +48 691 724 562

Tel. 63/245-30-95 wew. 47

Skip to content