Ogłaszamy nabór przedsiębiorców z terenu Wielkopolski Wschodniej do udziału w międzynarodowych targach wystawienniczych HANNOVER MESSE RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSŁ.

HANNOVER MESSE to jedne z największych targów przemysłowych organizowanych na świecie, koncentrujące się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej, przede wszystkim na technologiach oraz innowacjach sprzyjających poprawie efektywności gospodarczej.

Tematyka tegorocznych targów HANNOVER MESSE to: automatyka, ruch i napędy, ekosystemy cyfrowe, rozwiązania energetyczne, zaprojektowane części i rozwiązania, centrum przyszłości, logistyka, globalny biznes i rynki.

HANNOVER MESSE odbędą się w dniach 25 – 29 kwietnia 2022 roku.

W związku z ww. wydarzeniem, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w ramach realizowanego projektu WRPO 1.4.2 pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” ogłasza nabór dla przedsiębiorców na zaprezentowanie swojego stoiska wystawienniczego z produktami i/lub technologiami reprezentującego tym samym markę: Wielkopolska Dolina Energii.

Celem wsparcia w ramach projektu jest promocja potencjału firm z subregionu konińskiego oraz promocja potencjału gospodarczego regionu Wielkopolski Wschodniej.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw MŚP (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie dot. RODO

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: wde@arrkonin.org.pl  

Nabór prowadzony jest do dnia 31.03.2022 roku.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 2_PKD_HANNOVER

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 63/245-30-95 wew. 47 lub 48.

Skip to content