Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosili nabór wniosków „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

Wnioski w pilotażu składać można od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

Osoby do kontaktu:

Renata Jańczak tel. 601 346 807

Anna Skrabulska tel. 661 612 515

Skip to content