Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
Miejsce organizacji stażu musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie internetowej urzędu www.konin.praca.gov.pl
 
Osoby do kontaktu:

Anna Skrabulska tel: 661 612 515

Renata Jańczak tel: 601 346 807

Skip to content