Informujemy, że od dnia 21 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 z dniem 31.03.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23, Działania 6.11 Podmioty ekonomii społecznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 21.04.2023 r. od godziny 0.00 do dnia 12.05.2023 r. do godziny 23.59.59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski!!!

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Na co można składać wnioski!!!

W ramach naboru można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące takie działania jak:

1) bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS);

2) świadczenie usług wspierających rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), np. usług animacyjnych, inkubacyjnych, zgodnie z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej;

3) wspieranie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 120 688 526,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 86 678 772,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 34 009 754,00 PLN

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio – al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

w województwie  https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Skip to content