AKTUALIZACJA!

21.03.2022 r. o godz.10.05 nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”

został zakończony z powodu wyczerpania środków.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że 18.03.2022 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie uruchamia nabór uzupełniający do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”

Główne założenia naboru są następujące:
– usługi rozwojowe nie mogą zakończyć się później niż 10.04.2022r.,
– usługi muszą zakończyć się zdobyciem kwalifikacji,
– w projekcie nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również działalność o statusie „zawieszona”.


Szczegóły naboru oraz link zgłoszeniowy znajdują się na stronie 👉
https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/ogloszenie…/

Skip to content