Nabór na stanowisko Konsultanta do Projektu LIFE AFTER COAL PL został przedłużony do 26 maja!

Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w realizacji wyzwań jakie stoją przed Wielkopolską Wschodnią, zapoznaj się z OFERTĄ PRACY https://arrkonin.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Nabor-na-stanowisko-konsultanta-ds.-LIFE-1.pdf

 i złóż swoje CV wraz z listem motywacyjnym.

Aplikację należy składać w terminie do: 26 maja 2023 r. do godziny 15.00 w formie elektronicznej na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl .

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.
Skip to content