Informujemy, że nabór do projektu: „Usługi rozwojowe dla Wielkopolan”

zostanie uruchomiony dziś tj. 22.02.2023 r. o godzinie 12:00.

  1. Nabór będzie polegał na wysłaniu Zgłoszenia do projektu drogą elektroniczną; Link służący wysłaniu Zgłoszenia zostanie udostępniony na stronie projektu https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/ w szarym polu pojawiającym się zaraz po wejściu na stronę oraz w Aktualnościach.
  1. Zgłoszenie do projektu będzie wymagało podania jedynie indywidualnych danych uczestnika (w tym adresu mailowego) oraz numeru karty usługi, która ma zostać objęta dofinansowaniem w ramach projektu.
  2. Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedno Zgłoszenie, które może zawierać dane jednej lub dwóch usług.
  3. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych Zgłoszeń (kolejność jest ustalana na podstawie daty i godziny wpływu).
  4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo po zakończeniu naboru i zostaną poproszone o dostarczenie papierowej wersji Formularza zgłoszeniowego do siedziby ARR S.A. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin).

Szczegóły dostępne są na stronie:

https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/

Skip to content