MINI pożyczka z PUP dla samozatrudnionych!

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie udziela jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Pożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorców (w tym także samozatrudnionych), prowadzących działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczka przyznawana jest w wysokości maksymalnie 5 tys. zł na warunkach:

  • oprocentowanie 0,05 % w skali roku stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy)
  • okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, (możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału  wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki),
  • możliwość umorzenia pożyczki na wniosek mikroprzedsiębiorcy, Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie https://konin.praca.gov.pl/-/12174213-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail:konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 14:00.Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content