1. Fundusze Europejskie na wsparcie inwestycji przyjaznych środowisku – instrumenty zwrotne dla MSP w Wielkopolsce.

Webinarium odbędzie się we wtorek 9 lipca 2024r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw,  których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza,  poprawa efektywności energetycznej, produkcja energii z OZE, zakup niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

PROGRAM- tutaj

2. Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji w Wielkopolsce Wschodniej

Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2024r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Izbie Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej w Koninie, ul. Zakładowa 11.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania dofinansowania do szkoleń i kursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

PROGRAM- tutaj

3. Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji pracodawców i pracowników MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

Webinarium odbędzie się w środę 24 lipca 2024r. w godzinach od 10:00 do 11:30 na platformie ZOOM.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry przedsiębiorstw w 2024 roku w ramach Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) oraz Priorytetu 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Omówione zostaną aktualne Projekty prowadzone przez Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie:

  • Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców „Usługi rozwojowe – Inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”
  • Działanie 10.1. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Ofertę pozyskania Funduszy Europejskich na podnoszenie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego zaprezentuje także przedstawiciel Instytutu ADN, który jest realizatorem wielu projektów szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców.

PROGRAM- tutaj

4. Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji w Wielkopolsce Wschodniej dla osób dorosłych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 lipca 2024 r., w godzinach od 10:00 do 12:00, w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Koninie przy ul. Zakładowej 4.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania dofinansowania do szkoleń i kursów z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zaprezentowany i omówiony zostanie również formularz zgłoszeniowy do projektu.

Ponadto, przedstawiona zostanie oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

PROGRAM- tutaj

Dla sprawnej organizacji spotkań prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem adresu
e-mail pife.konin@arrkonin.org.pl lub telefonicznie pod nr 63/240 85 35

Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Skip to content