Informujemy, że 13.06.2022r. zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”. Zmiany obejmują:

  • wprowadzenie definicji szkoleń miękkich i zawodowych,
  • zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia dla Uczestnika korzystającego z usług doradczych i szkoleniowych zawodowych do 10 000,00 zł,
  • zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia dla małego przedsiębiorstwa z 50 000,00 do 100 000,00 zł.

Szczegóły dostępne w Regulaminie przyznawania wsparcia w projekcie.

Przypominamy, że wszystkie usługi rozwojowe muszą zakończyć się najpóźniej 30.11.2022r.

Jednocześnie informujemy, że pula środków dostępna do zakończenia realizacji projektu (maj 2023 r.) to :

  • 2 900 000,00 zł dla usług, których realizacja zakończy się do 30.11.2022 r. (nie będzie możliwości aneksowania umów w zakresie wydłużenia okresu realizacji usługi na termin późniejszy niż 30.11.2022 r.)
  • 500 000,00 zł dla usług, których realizacja zakończy się do 15.04.2023 r.

Szczegóły dostępne są na stronie:

Skip to content