Dotacje dla StartUpów 2

Renata Osztynowicz – w Agencji od 1995 roku, na przestrzeni ostatnich 5 lat przygotowała ponad 30 wniosków dotacyjnych z WRPO, POIG, PROW itp. z czego większość zakończyła się sukcesem, na co dzień konsultant pożyczkowy i doradca biznesowy klienta, najwyższa skuteczność w pozyskiwaniu dotacji na doposażanie stanowiska pracy. Kierownik projektu “Dotacje dla StartUpów” w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontakt:

E-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl,
tel. +48 63 245 30 95 wew. 28, tel. kom. +48 691 503 935

Sylwia Witasik – pracownik ARR od 9 lat, posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POKL, aktualnie doradca biznesowy klienta oraz specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS.

Kontakt: 

E-mail: sylwia.witasik@arrkonin.org.pl
Tel. kom. +48 693 457 684

Barbara Wanot – doradca biznesowy, posiada doświadczenie w procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POKL, doradca gospodarczy jednoosobowych działalności, osoba prowadząca szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz marketingu, obecnie specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS.

Kontakt: 

E-mail: barbara.wanot@arrkonin.org.pl
Tel. +48 63 245 30 95 w. 36, tel. kom. +48 693 100 899

Skip to content