Dotacja na Twoją firmę

Renata Osztynowicz – Koordynator Obszaru Informacyjno-Projektowego. W ARR SA w Koninie od 1995 roku. W ostatnich kilkunastu latach przygotowała wnioski dotacyjne w ramach WRPO, POIG, PROW itp. z czego większość zakończyła się sukcesem. Bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na co dzień doradca klienta, trener.

Kontakt:

E-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl,
tel. +48 63 245 30 95 wew. 28, tel. kom. +48 691 503 935

 Katarzyna Jasińska – w ARR od 2021 roku, doświadczenie w zakresie udzielania informacji nt. funduszy europejskich, rozliczania dotacji unijnych. Na co dzień doradca klienta.

Kontakt: 

E-mail: katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl
Tel. +48 63 245 30 95 wew 44 . Tel. kom. +48 601 260 066

Barbara Wanot – Kierownik projektu „Dotacja na Twoją firmę” w subregionie konińskim. W ARR SA w Koninie od 2012 roku. Bogate doświadczenie  procesie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w zakresie przygotowywania wniosków dotacyjnych w ramach WRPO, PROW, ZUS bhp. Na co dzień doradca klienta i trener.

Kontakt: 

E-mail: barbara.wanot@arrkonin.org.pl
Tel. +48 63 245 30 95 w. 36, tel. kom. +48 693 100 899

Skip to content