Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza przedsiębiorców na  konferencję pn.: „Perspektywy, uwarunkowania oraz możliwości łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z OZE i rozwiązaniami wodorowymi wobec innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw Wielkopolski Wschodniej oraz kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście innowacyjnych rozwiązań oferowanych w sektorze OZE a także  zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2021-2027.

Konferencja  będzie jednocześnie kolejnym i ostatnim z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.

Konferencja  odbędzie się w dniu 28 września  2022 r. w  Restauracji „Factoria” przy ul. Zakładowej 14 w Koninie.

Zgłoszenia na konferencję  proszę dokonywać drogą mailową na adres wde@arrkonin.org.pl w terminie do 26 września br.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia, informacji udzieli Pani Monika Bielakowska – Kasznia (tel. 691 724 562).

Szczegółowy program konferencji: PROGRAM KONFERENCJI -pobierz

Skip to content